Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

Society of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine

 | 

Çocuklara Daha İyi Bir Gelecek İçin

Haberler

Çocuk Yoğun Bakım Makale

Management of pediatric emergencies: current evidence from Cochrane/other systematic reviews. Clinical question 1: Which vasoactive agents for Shock.

‘Surviving Sepsis Campaign’ klavuzuna göre dopamine ve dobutamine septik şok tedavisinde birinci basamak ilaçlardandır. Tartışılan makalede özel fizyolojik durumlarda bu iki ilacın birlikte veya tek başlarına kullanımlarına ilişkin literatür bilgisi taranmış ve pratik öneriler sunulmaya çalışılmış. Son derece ilginç olarak bu iki ilacın pratikte yaygın olarak kullanılmalarına karşın son derece az kanıta dayalı literatür desteğine sahip oldukları görülmektedir. Ancak sonuçta şu pratik öneriler sunulmuştur:

1. Septik şoklu bir çocukta birinci basamak vazoaktif ilaç ‘Surviving Sepsis Campaign’ klavuzuna uygun olarak hem dopamin hemde dobutamin olabilir.
2. Sıvıya dirençli şok ve düşük kan basıncı olan bir çocukta; Dopamin birinci basamak ilaç olarak seçilmeli, 10 ugr/kg/dk dozunda başlanarak, istenilen etki elde edilinceye kadar doz ayarlaması yapılmalıdır. Kan basıncı artmasına karşın perfüzyon halen bozuk ise veya ScvO2 ile değerlendirilen oksijen sunumu/kullanımı düşük ise dobutamin eklenmelidir.
3. Normal kan basıncı ile birlikte soğuk şok olan çocukta tercihen Dobutamin 10 ugr/kg/dk dozunda başlanmalı ve istenilen etkiye ulaşıncaya kadar doz ayarlaması yapılmalıdır. Dobutamin başlandığında kan basıncında düşme gözlenirse sıvı bolus ile birlikte Dopamin eklenmelidir.
4. Bu ilaçların maksimum dozlarına rağmen şok bulguları devam ederse ikinci basamakta epinefrin /norepinefrin /milrinone başlanması düşünülmelidir.
Sonuç olarak tartışma kullanılacak ilacın vasküler direnç ve kardiyak atım hacmi göz önünde bulundurularak seçilmesi önerisi ile bitirilmektedir.

 

Sankar J. Management of pediatric emergencies: current evidence from Cochrane/other systematic reviews. Clinical question 1: Which vasoactive agent/s for Shock. Indian Journal of Emergency Pediatrics 2011;3:35-38.