Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

Society of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine

 | 

Çocuklara Daha İyi Bir Gelecek İçin

Haberler

Pediatric Advanced Life Support (PALS) kursları

Genel Bilgiler

2002'den bu yana çocuklarda temel ve ileri yaşam desteği kursları (ÇİYAD) düzenleyen Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, 2006 yılı itibari ile dünyada bu konuda ilk düzenli eğitimleri başlatan ve referans kabul edilen American Heart Association/American Academy of Pediatrics'in geliştirdiği Pediatric Advanced Life Support (PALS) kurslarını düzenleme ve sertifika verme yetkisi almıştır. 2004 yılında başlatılan girişimlerimiz uzun bir değerlendirme sürecinden sonra kabul edilmiş; derneğimize PALS kursları için "AHA International Training Organization" statüsü tanıyan resmi anlaşma 2007 Ocak ayında imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

PALS kurslarında orijinal kitap, video ve testler kullanılmaktadır. Kitap ve videolar İngilizce'dir ancak uygulamalı eğitim ve sınavlar Türkçe yapılmaktadır.

PALS Uygulayıcı Eğitimi Kursu

Uygulayıcı kursu, iki günde toplam yaklaşık 16 saat süren teorik ve maketler üzerinde senaryo temelli uygulamalı eğitimler ile yazılı ve maketler üzerinde senaryoya dayalı uygulama sınavından oluşmaktadır.

Kurslarda konuşma dili ve sınavlar Türkçe olmakla birlikte şu an için kurs kitapları ve gösterilen videolar İngilizcedir. Bu nedenle PALS uygulayıcı kurslarına katılacak sağlık personelinin kitapları okuyacak ve videoyu anlayacak kadar İngilizce bilmesi gerekmektedir. Pratik uygulamalar ve yazılı/uygulamalı sınavlar Türkçe olduğu için kursiyerlerin İngilizce konuşması veya sınav soruları cevaplaması sözkonusu değildir.

Kurstan azami yarar sağlanabilmesi için kitap ve çalışma CDsi kursa katılacak kişilere yaklaşık 4 hafta önceden kargo ile gönderilecektir.

Kursa tam olarak katılan, gerekli becerileri edinen ve yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olan katılımcılara "AHA/AAP PALS Provider" kimlik kartı ve ayrıca derneğimizin sertifikası verilmektedir.

PALS Eğitici Eğitimi Kursu

PALS uygulayıcı eğitimini üstün başarı ile tamamlamış uygulayıcılardan uygun görülen kişiler "PALS eğiticisi" olmak üzere davet edilmekte ve ayrı bir kursa tabi tutulmaktadır.

PALS Eğiticisi olmak için önceden uygulayıcı kursunu üstün başarı ile tamamlamış ve davet edilmiş olmak, eğitici eğitimi kursuna katılmak ve bu eğitimden sonra bir kursta gözetim altında eğitim vermek gerekmektedir.