Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

Society of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine

 | 

Çocuklara Daha İyi Bir Gelecek İçin

Haberler

Türkiye’de Kritik Pediatrik Hastalarda CRRT Uygulamaları: Durum Tespiti Çalışması

“Türkiye’de Kritik Pediatrik Hastalarda CRRT Uygulamaları: Durum Tespiti” başlıklı çok merkezli çalışmamız ile hedeflenen ülkemiz çocuk yoğun bakım ünitelerinde uygulanan sürekli renal replasman tedavilerinin endikasyonlarını, sıklığını, yöntemlerini dokümante etmek ve ileriye yönelik yapılacak diğer çalışmalara zemin hazırlamaktır. 
Çalışma formu aşağıdadır. Çalışmaya katılacak merkezler soru ve öneriler için çalışma koordinatörü ile temasa geçebilirler.

CRRTcalismaformu[1].pdf

İletişim: Demet Demirkol
d-demirkol@hotmail.com