Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

Society of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine

 | 

Çocuklara Daha İyi Bir Gelecek İçin

Haberler

Türkiye'de Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde ventilatörde izlem ve ventilatörden ayırma tercihlerinin çok merkezli olarak değerlendirilmesi

Değerli Hocalarımız ve Sevgili arkadaşlarımız,

Bir Kasım 2013 tarihinde, weaning çalışmamız için veri girişine başlanacaktır. Daha önceki çağrılara yanıt veren ve üniteleri ile ilgili anketimizi dolduran, ülke çapında 15 ünite çalışmaya dahil edilmiştir. Verilerin girişi için internet üzerinden hazırlanan form bu ünitelerdeki uygulamalar göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Yoğun iş programınız içerisinde hepinizin katılımı için şimdiden teşekkür ederiz. Bu mail ile çalışmayla ilgili bir kaç noktaya açıklık getirmek isteriz.

1- Çalışma hastanemiz serverine kurulan REDCap survey programı üzerinden yürütülecektir. Tamamen ücretsiz olan ve son derece karmaşık anketler hazırlabilen bu program Dünya genelinde 827 kurum tarafından kullanılmaktadır. http://project-redcap.org/ adresinden ayrıntılı bilgi alınabilir.

2- Proje http://redcap.akdeniz.edu.tr/ üzerinden sürdürülecek, her merkezden iki kullanıcı için davet gönderilerek ve bu adrese kayıt olmaları istenecektir. Üyeler daha sonra her hasta için doldurdukları anketleri buradan görebilecekler. İstenirse link üzerinden de anket doldurulabilmekte ancak bu durumda yarım kalan anketler için program tarafından verilen kodun kaydedilmesi gerekmektedir. Ama bir seferde doldurulacak anketler için link üzerinden de rahatlıkla giriş yapılabilmektedir. Link de Bir Kasım tarihinden önce tüm üyelere gönderilecektir. Bu nedenle katılan merkezlerin iki isim ve iletişim bilgilerini bildirmelerini rica ediyoruz.
3- Veri girişinin toplam altı ayda tamamlanması planlanmaktadır. Minimum 140 hasta girişi %95 güvenilirlikle sonuç verecektir. Ancak daha fazla hasta girilmesi hasta alt gruplarında da analiz yapmamızı sağlayacağı için maksimum çaba daha çok bilimsel veri sağlayacaktır.

4- Çalışma yayın aşamasına getirildiğinde her merkezden biri öğretim üyesi, diğeri öğretim üyesinin uygun göreceği ikinci bir isim olacak şekilde iki kişi yazılacaktır. Yayın aşamasında girilen hasta sayısı sıralamayı belirlemede esas alınacaktır.

5- Çalışmanın içeriği ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi verilmiş olsa da çalışma özetle: Mekanik ventilatörde kalış süresi uzadıkça ve hastanın akciğer patolojisi ağırlaştıkça ventilatörden ayrılma için geçen süre uzamakta ve bu işlem güçleşmektedir. Weaning denen bu süreçte mekanik ventilatör parametreleri azaltılmaya, hastanın spontan solunumları artırılmaya ve desteksiz nefes alıp alamayacağı değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu süreçte hastanın yeterli oksijenizasyonu ve ventilasyonu sağlayamaması ya da hemodinamik olarak stabilitesinin bozulması durumunda weaning sonlandırılır ya da ertelenir. Yetişkin hastalar için belirli hasta gruplarında kullanılabilecek weaning protokolleri vardır. Pediatrik hastalar için de bazı yöntemler ya da kontrollü akış şemaları düzenlenmiş olsa da ülkemizde mekanik ventilatörde izlenen pediatrik hastaların ventilatörden ayrılma süreci ile ilgili net protokol ya da yöntemler belirlenmemiştir. Böyle bir protokolün oluşturulması için öncelikle ülkemizdeki weaning uygulamamalarının belirlenmesi gerekmektedir. Ülkemiz genelinde yaklaşık yirmi çocuk yoğun bakım ünitesinde yılda on bin civarında çocuk hasta izlenebilmektedir. Bu hastaların yüzde otuz beş kadarı iki günden uzun süre mekanik ventilatörde izlenmektedir ve bir weaning sürecine tabi tutulmaktadırlar. Ülke çapında sekiz ile on büyük merkezin katılacağı çok-merkezli gözlemsel bir çalışma ile ülkemizdeki weaning uygulamaları ve bu süreçte yaşanan problemler değerlendirilebilecektir. Böyle bir çalışma için yaklaşık altı ay süreyle katılma kriterlerini dolduran her hasta için on-line yapılacak veri girişi ile ülke çapındaki uygulama değerlendirilebilecektir.

6- Çalışmanın kabul ve dışlanma kriterlerini kısaca bir kez daha hatırlatmak isterim.

    Araştırmaya alınma kriterleri:

- Bir yoğun bakımda yatıyor olması,

-1 ay ile 18 yaş arasında olması,

-48 saat veya daha uzun süre ventilatöre bağlı kalması

    Araştırmadan çıkarılma kriterleri:

-Trakeostomisi olması,

-Başvuru anında 28 günden uzun süredir invaziv ya da noninvaziv ventilatör kullanması

-28 gün içerisinde herhangi bir nedenle trakeostomi açılması

-Verilerin yetersiz olması

-Beyin ölümü olması ya da destek tedavinin kesilmiş olması

Çalışma süresince tarafımızdan periyodik olarak geribildirimde bulunulacaktır. Her konuda sorularınız için bize ulaşmaktan çekinmeyiniz.

Saygılarımızla
Uzm. Dr. Hakan Tekgüç 

Doç Dr. Oğuz Dursun
Çocuk Yoğun Bakım B.D.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
07070, Antalya
Tel: 0242 249 6336