Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

Society of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine

 | 

Çocuklara Daha İyi Bir Gelecek İçin

Haberler

112 Ambulans Transport Çalışması

112 Ambulans Transport Çalışması:
Bu çalışma google docs spreadsheet olarak link bazında yapılmaktadır. Link:

https://docs.google.com/forms/d/1racAotUkk_Lf1EEbXUDTfAaEgKsyfcSU9dqCXn2k8zU/viewform

Formda da görülebileceği gibi 112 ambulansları ile Çocuk Acil Servislere gelen hastaların özelliklerinin toplanması amaçlanmıştır. Daha önce tek merkezli olarak Ege Üniversitesi'nde yapılmış olan bu çalışma, şimdi geliştirip, etik kurul onayı aldıktan sonra, Ağustos ayında, çok merkezli hale getirilmiştir.
Katılmak isteyen merkezler için halen başvuruya açıktır.

İletişim: ulassaz@gmail.com