Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

Society of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine

 | 

Çocuklara Daha İyi Bir Gelecek İçin

Haberler

Pediatrik Zehirlenmeler

ISBN: 9789944211987
Baskı Sayısı: 1. Baskı
Basım Tarihi: 2011
Sayfa Sayısı: 444
Ebat: 16 x 24 cm
Kağıt: 90 gr. Kuşe

Zehirlenmeler çocukluk yaş grubunun önemli bir sağlık sorunudur. İlaç veya diğer maddelere bağlı gelişen zehirlenmeler ölüme veya ciddi sakatlanmalara yol açabilmektedir. bu açıdan zehirlenmelerde temel yaklaşım zehirlenmelerin önlenmesidir. Ailelerin zehirlenme konusunda eğitiminin yanında, ilaçların veya diğer tehlikeli maddelerin saklanması ve satışı ile ilgili kanunlar, üretici firmaların ambalajlama konusundaki duyarlılığı zehirlenmelerin azalmasına yol açacaktır. Zehirlenme geliştiğinde ise sağlık personeli hastaya nasıl yaklaşacağını iyi bilmelidir. Erken ve doğru tanı ve tedavi prognozu olumlu yönde etkiler. "Pediatrik Zehirlenmeler" kitabı zehirlenmelerin tanı ve tedavisi konularını ele almakla beraber, zehirlenmelerin önlenmesi, zehirlenme vakalarının psikiyatrik ve adli yaklaşım yönünü de içermektedir. Zehirlenme konusunda bilgi ve tecrübesi olan hekimlerin büyük katkısı ile ortaya çıkan bu kitabın ülkemiz çocuk sağlığına önemli katkıda bulunacağına inanıyoruz.

İÇİNDEKİLER

Zehirlenme Tarihi
Dekontaminasyon ve Detoksifikasyon
Çocukluk Çağında Zehirlenmelerin Önlenmesi ve Kontrolü
Türkiye`de Zehir Danışma Merkezleri ve Antidot Stoku
Zehirlenmelerde Laboratuvarın Yeri
Toksik Sendromlar
Küçük Dozlarda Ölümcül Olabilen İlaçlar
Zehirlenmelerde Yoğun Bakım
Zehirlenmelerde Yaşam Desteği
Toksik Etki Tehlikesi Düşük Maddelere Maruz Kalım
Parasetamol (Asetamonifen) Zehirlenmesi
Salisilat Zehirlenmesi
Antihipertansifler: Kalsiyum Kanal Blokerleri ve Beta- Adrenerjik Reseptör Blokerleri ile Zehirlenmeler
Dijitaliklere (Kardiyak Glukozitler) Bağlı Zehirlenmeler
Sedatif - Hipnotik İlaç Zehirlenmeleri
Antiepileptik İlaç Zehirlenmeleri
Antidepresan Zehirlenmeleri
Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörleri ve Diğer Antidepresanlarla Zehirlenmeler
İzoniazid Zehirlenmesi
Akut Kolşisin Zehirlenmesi
Ev İçi Kimyasallar Kostikler
Kolinerjik Etkili Maddelerle Zehirlenmeler
Bağımlılık Yapan Ajanlar
Ağır Metallerle Zehirlenme
Demir Zehirlenmesi
Vitamin Zehirlenmeleri
Teofilin Zehirlenmesi
Alkollerle Zehirlenme
Antihistaminik Zehirlenmesi
Karbon Monoksit Zehirlenmesi
Mantar Zehirlenmeleri
Hidrokarbon Zehirlenmeleri
Siyanid Zehirlenmesi
Methemoglobinemi`ye Yol Açan Zehirlenmeler ve Tedavisi
Ağızdan Antidiyabetik Ajanlar ve İnsülin ile Zehirlenme
Yılan Isırmaları
Besin Zehirlenmeleri ve Botulizim
Kimyasal ve Biyolojik Ajanlarla Olan Zehirlenmeler
Çocuk ve Ergenlerde Madde ve Alkol Kullanımı Entoksikasyonuna Psikiyatrik Yaklaşım
Çocuk ve Ergenlerde Özkıyım Giririşiminde Acil Psikiyatrik Yaklaşım
Adli Toksikoloji
Belli Başlı Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Zehirlenmeler
Hayvan ve İnsan Isırıkları